Kaavoitus

Merellistä asumista Raahessa? Raahen kaupunginhallitus on kokouksessaan 13.12.2010 hyväksynyt aloitteemme asemakaavan laatimisesta Kaupunginlahden ja Pitkänkarin alueelle. Alue on osoitettu asuntoalueeksi Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavassa, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.4.2007. Osayleiskaava pohjautuu Ympäristöministeriön vahvistamaan maakuntakaavaan, joka on tullut lainvoimaiseksi 25.8.2006. Kaavoitus on käynnissä.

Yhteistoimintasopimus Raahen kaupungin ja Rakennus Miilukankaan kanssa hyväksyttiin valtuustossa 28.4.2014 ja sopimus on allekirjoitettu 16.7.2014. Sopimuksen mukaan osapuolten yhteisenä tavoitteena on kehittää Kaupunginlahdenrantaan vetovoimainen asuinympäristö, joka luo kaupungille merellistä kaupunkikuvaa ja tarjoaa korkeatasoisia asuntoja ja asumista tukevia palveluita.

Lisätietoja Kalevi Niskala, puh. 010 5856 435 tai kalevi.niskala @miilukangas.fi

    Pyydä tarjous tai kysy lisää