Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Rakennus Miilukangas Oy

Rautaruukintie 35, 92100 Raahe

Y-tunnus 1106411-4

Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö:

Toimitusjohtaja Kalevi Niskala

Rekisterin vastuuhenkilö:

Talouspäällikkö Hanna Salin

 Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa:

Talouspäällikkö

Hanna Salin

puh. 010-5856 433

etunimi.sukunimi@miilukangas.fi

Rekisterin nimi

Rakennus Miilukangas Oy:n asiakasrekisteri

Asiakastietojen ja niihin liittyvien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, peruste ja rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi. Asiakastietojen keräämiselle on lakisääteinen peruste. Asiakkaille tiedottaminen, asiakassuhteen hoitaminen, laskujen maksatus ja laskutus. Henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen, toimeksiantoon tai sopimukseen.

Rekisterin tietosisältö

Yksityisasiakkaiden tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, henkilötunnus, sähköpostiosoite Yritysasiakkaan tiedot: yrityksen nimi, Y-tunnus, toimitusosoite, laskutusosoite, maksuehto, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Muut asiakastiedot: sopimukset, kauppakirjat, laskutus, takuuasiat, luottotiedot ja muut kaupalliset tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietosisältö kerätään asiakassuhteen elinkaaren eri vaiheissa.

Keräämisen ja käsittelyn rajoittaminen (säilytysajat)

Tietoja säilytetään asiakasrekisterissä niin kauan kuin on tarpeellista asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Henkilötietojen tietolähteet

Tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään ja yritykseltä. Yritysten tietoja voidaan kerätä ja tarkastaa YTJ:n rekisteristä.

Henkilötietojen luovutukset ulkopuolelle

Tiedonantovelvollisuus arvonlisäverolain mukaisista rakentamispalveluista velvoittaa ilmoittamaan urakka- ja työntekijä tiedot verohallinnolle. Pankille, isännöitsijälle, tilitoimistolle ja tilintarkastusyhtymälle.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen suojaus, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet

  1. Manuaaliset aineistot: Manuaaliseen rekisteriin kerättäviä henkilötietoja säilytetään lukollisissa säilytystiloissa. Säilytystiloihin on pääsy ainoastaan toimihenkilöillä, joiden on työtehtävien puolesta tarpeellista käsitellä henkilötietoja.
  2. Sähköiset aineistot: Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsevät katsomaan vain siihen oikeutetut työntekijät. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsy on rajoitettu ja käyttäjä tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

Informointi tietojenkäsittelystä

Oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot

Virheellisten tietojen oikaisu

Oikeus vaatia tietojen poistamista

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja vastuuttamiseen

Oikeus saada itseään koskevat tiedot

Tiedonanto tietoturvaloukkauksesta

Tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen

Ilmoitus annetaan ilman aiheetonta viivytystä. Kirjallinen sähköpostilla (turvaposti) annettava ilmoitus sisältää: Selkeän ja yksinkertaisen kuvauksen tapahtuneesta. Yhteystiedot, josta rekisteröidyt voivat halutessaan kysyä lisätietoja. Tiedot siitä millaisia vaikutuksia henkilötietojen tietoturvaloukkauksella voi todennäköisesti olla rekisteröidyille. Kuvaus niistä toimenpiteistä, joita rekisterinpitäjä aikoo toteuttaa tai jotka se on jo toteuttanut haittavaikutusten lieventämiseksi ja tilanteen ratkaisemiseksi riittävän yleisellä tasolla.

    Pyydä tarjous tai kysy lisää